Homilie door Paus Franciscus in Santa Martha op vrijdag, 20 oktober 2016

“Aanbidden is zich onderdompelen, zoals Sint Paulus zegt, in de immense zee van de persoon van Christus (Ep. 3,14-21)……

We kennen de Heer niet zonder deze gewoonte om te aanbidden, te aanbidden in stilte…..
Het gaat erom onze tijd weten te verliezen voor de Heer, voor het mysterie van Jezus-Christus. Aanbidden.
Daar in de stilte, de stilte van de aanbidding. Hij is de Heer en ik aanbid Hem…..
Om binnen te gaan in deze bodemloze zee, zonder oever, dat het mysterie van Jezus-Christus is, …moeten we binnen gaan in dit mysterie door aanbidding”.

Uit de toespraak aan de jonge gewijden op 17 december 2015 door paus Franciscus nr 10

Het gebed van stille aanbidding: “U bent de Heer”, is het tegendeel van de blik op het ik, eigen aan het narcisme.  

 

Gebed voor het Heilig Sacrament

Mgr P. Hoogmartens

Heer Jezus,
naar U te kijken vervult ons met grote vreugde:
gij toont ons de liefde van de Vader,
die van alle eeuwen is.

Heer Jezus,
naar U te kijken stemt ons immer dankbaar:
Gij vervult ons van uw Geest,
van uw leven in overvloed.

Heer Jezus,
naar U te kijken voedt ons hart:
het schouwt in de eucharistie
De gave van uw Lichaam en uw Bloed.

Help ons, Heer,
Steeds méér uw blijvende aanwezigheid te koesteren
Als de grootste schat
Die schittert over ons menselijk bestaan.

Help ons, Heer,
Vanuit U naar andere mensen te gaan,
Niet oordelend, maar in waarheid beminnend,
Opdat wij steeds meer op U gelijken.

Help ons, Heer,
Om het kruis te dragen dat bij ons leven hoort
En ook daar de hoop te vinden
Als vaste anker voor onze onstuimige ziel.

Zegen zó uw volk, Heer,
En ga met ons mee de lange weg
Opdat wij eens voor eeuwig mogen schouwen
Uw liefde en die van de Vader en de Geest.

Amen.

 

Eucharistische aanbidding is een gebedsvorm waarbij het Heilig Sacrament in de Eucharistie wordt uitgesteld in een monstrans. Het is een antwoord op de vraag van Jezus: ‘Kunt gij 1 uur met mij waken?’.  Door de aanwezigheid van Jezus in de Hostie, kunnen we op een heel persoonlijke manier met God verbonden zijn. Tijdens deze aanbiddingsuren wordt ieder uur een intentie aangereikt om speciaal voor te bidden. Maar tegelijk kan men bidden voor de eigen intenties.

Met deze 40 uurs aanbidding sluit de sacramentsbroederschap aan bij de rijke traditie van het prinsbisdom Luik, waarbij in de 16de eeuw doorheen het hele bisdom voortdurende aanbidding werd georganiseerd.

U kan nu met onderstaand formulier registreren om deel te nemen aan onze 40 uurs aanbidding in de Virga Jesse Basiliek. De laatste drie uur aanbidding houden we in de St Quintinuskathedraal met uitstelling van het Sacrament van Mirakel.

Pastoor Penne legt uit wat Eucharistische Aanbidding is:

Verwijzingen:

http://www.aanbiddingleiden.nl/

http://veniteadoremus.be/nl/